Důchody.cz

Čtvrtek 18.7.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde:

Starobní důchod

Email Tisk PDF
starobní důchod
Starobní důchod
  • Předchozí
  • 1 of 2
  • Další

Kdy mohu odejít do důchodu? Jak se o důchod žádá? Co k tomu potřebuji za dokumenty? To jsou jen některé z otázek, na které se ptá většina budoucích důchodců. Čím víc se doba odchodu do starobního důchodu blíží, tím víc se lidé o tuto oblast zajímají.

Odchod do starobního důchodu, tzv. penze, je pro každého člověka důležitým životním mezníkem. Je proto třeba se na něj pořádně připravit. Jedním ze zlomových okamžiků je ztráta příjmu z výdělečné činnosti a pobírání důchodu. .

Z čeho se starobní důchod skládá?

Starobní důchod se skládá ze dvou částí – základní výměry a procentní výměry. Výše základní výměry starobního důchodu činí 2230 Kč měsíčně. K této sumě se přičítá procentní výměra ve výši 1,5 procenta z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na důchod, minimálně však 770 Kč měsíčně. Do doby pojištění se započítává i tzv. náhradní doba pojištění.

Spočítejte si výši Vašeho důchodu nyní!
KALKULÁTOR VÝPOČTU STÁTNÍ PENZE

Kdy mohu jít do starobního důchodu?

Starobním důchodem lidé většinou myslí řádný starobní důchod. Tímto pojmem označujeme takový starobní důchod, na který vzniká nárok dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Důchodový věk je u mužů 60 let, u žen od 53 do 57 let podle počtu vychovaných dětí. Ten se týká pouze těch pojištěnců, kteří daného věku dosáhli do 31. prosince 1995.

Od té doby se věková hranice pro odchod do důchodu pravidelně zvyšuje - podrobně je důchodový věk uveden v následující tabulce.