Důchody.cz

Neděle 26.5.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde:

Potřebná doba pojištění

Email Tisk PDF
Pojistná doba
Pojistná doba
  • Předchozí
  • 1 of 2
  • Další

Jakou dobu pro získání důchodu musím odpracovat? Jaká je tedy pojistná doba pro získání důchodu?

Nárok na starobní důchod má každý, kdo odpracoval nejméně 25 let a dosáhl důchodový věk nebo komu je více než 65 let a má odpracováno nejméně 15 let. Bohužel zákon č. 306/2008 Sb. zavádí postupné prodlužování odpracovaných dob, proto v roce 2018 bude pojištěná doba 35 let. Podrobněji v tabulce:

Dosažení důchodového věku v roce Pojištěna doba nejméně
2010 26
2011 27
2012 28
2013 29
2014 30
2015 31
2016 32
2017 33
2018 34
po 2018 35

Stejně tak se prodlužuje i doba pro přiznání důchodu pro nejměnší odpracovanou dobu. Důchodový věk musí být alespoň o 5 let vyšší než je důchodový věk stanoven zákonem. Tj. po roce 2010 vzniká nárok v 70 letech a 16 pojištěných letech.

Dosažený důchodový věk v roce Pojištěna doba nejméně
2010 16
2011 17
2012 18
2013 19