Důchody.cz

Neděle 14.4.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde: Důchody 2011 Zažádejte si o svou penzi včas. Poradíme vám jak a kdy.

Zažádejte si o svou penzi včas. Poradíme vám jak a kdy.

Email Tisk PDF
Kdy žádat o důchod
Novela důchodového systému
  • Předchozí
  • 1 of 2
  • Další

Jak se Vás dotkne novela důchodového systému. Přelomové datum 30.9.2011 se blíží? Kdy tedy žádat o důchod?

Na podzim tohoto roku je přichystána tzv. malá novela důchodového systému. Od konce září je posunut odchod do důchodu všem osobám s rokem narození po 1955. Změna pravidel se má nejvíce dotknout osob s příjmem v rozpětí 11 až 34 tisíc. Osoby s tímto příjmem však nemusí na změně pravidel pro výpočet penzí prodělat, pokud zažádají o předčasnou penzi, nebo v žádosti vyplní správné datum. Klíčovým datem v přiznání penze je právě přelom 29. a 30. září 2011.

Právě toto datum je přelomové a od 30. 9. 2011 již bude aplikován nový přístup v přiznání penzí. O důchod je však možné zažádat i 5 let zpětně od data podání žádosti, které pak musí být uveden právě zmiňovaný správný datum přiznání penze, aby byla i následná výplata důchodu realizována dle původních pravidel.

Pokud např. seniorovi s příjmem mezi 11 a 34 tisíci vznikne nárok na mzdu v červnu 2011 a on o důchod požádá až v roce 2012, nemusí být tímto rozhodnutím bit, neboť postačí, když do žádosti uvede datum do 29. 9. 2011. Pokud by však uvedl datum 30. 9. a dále, pak by jeho penze mohla být až o 170 korun měsíčně nižší. Česká správa sociálního zabezpečení musí respektovat požadavek žadatele a provést výpočet vždy k datu, od něhož chce žadatel penzi přiznat.

Pokud by však tuto skutečnost v době vyplnění žádosti senior nevěděl a zjistil ji až posléze, může velmi snadno chybu napravit. O změnu data přiznání penze pak musí požádat písemně nejpozději do 30 dnů, kdy obdrží od České správy sociálního zabezpečení rozhodnutí o přiznání důchodu. Tuto žádost o změnu může občan podat až dvakrát.

Ne každému se však vyplatí žádat o penzi dle původních pravidel, tj. před malou penzijní reformou.

Každý, kdo dosáhne důchodový věk až po 30. září 2011 bude mít důchod přiznán dle nových pravidel penzijní reformy. Pokud by však seniorovi zbývalo na konci září do dosažení důchodového věku méně než 90 dnů, může být pro něj výhodnější odejít do penze předčasně. Předčasný důchod spočítaný podle pravidel platných do 29. září, může být totiž dle ČSSZ příznivější, než řádný starobní důchod vyměřený po novele. Předčasný starobní důchod pak lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti.

Pokud však seniorovi zbývá do penzijního věku tři a více měsíců, na předčasné penzi nevydělá a je lépe počkat si na řádný starobní důchod. Konkrétní případ lze konzultovat s odborníky České správy sociálního zabezpečení.

Pro seniory do příjmové hranice 10 886 korun hrubého se nová penze nezmění, v příjmovém pásmu 10 886 až 33 965 korun dojde od 30. září k poklesu nově přiznaných penzí až o víc než sto korun a od příjmové hranice 33 965 korun hrubého se od 30. září zvednou penze o stovky i několik tisíc korun.

Rozdíl v penzích vlivem novely:

Hrubý měsíční příjem v Kč Důchod v Kč dle stávajících pravidel Důchod v Kč dle nových pravidel Rozdíl v Kč
10 tisíc 8 230 8 230 0
15 tisíc 9 550 9 477 - 73
20 tisíc 10 450 10 347 - 103
30 tisíc 12 034 11 963 - 71
40 tisíc 12 634 12 743 +109
50 tisíc 13 234 13 523 +289
100 tisíc 16 234 17 404 +1 170

Zdroj: propočet MPSV, doba důchodového pojištění zaměstnance 40 let

Rovněž od 30. září nastává další podstatná změna, tentokráte ve věku možného odchodu do penze. Týká se osob narozených v roce 1956 a mladších. Nejvíce dopadne změna na ženy rozené v 60. a 70. letech s dětmi. Ty půjdou do penze až o jeden a půl roku později. Cílem je co nejrychlejší sjednocení věku odchodu do důchodu u žen i mužů. Žádný věkový rozdíl odchodu do důchodu pak už nebude pro ženy a muže od ročníku 1975 a mladším.

Další podstatnou novinkou je, že u všech narozených po roce 1977 se důchodový věk každoročně oddálí o dva měsíce. Padá tak věkový strop odchodu do důchodu a od ročníků narozených po roce 2013 se bude v Česku do penze odcházet v 73 a více letech.

Podle nové právní úpravy je od 30. září 2011 možné odejít do důchodu předčasně, a to o tři a nově až o pět let. O tři roky dříve mohou do penze odejít lidé s důchodovým věkem nižším než 63 let. Až o pět let předčasně pak mohou po dosažení šedesátky odejít do důchodu ti, jejichž důchodový věk je podle nových pravidel 63 a více let.