Důchody.cz

Neděle 26.5.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde: Domov důchodců, domov pro seniory

Domov důchodců

Domov pro seniory nabízí zdravotní péči včetně rehabilitace klientům s chronickým onemocněním v akreditované LDN a sociální služby s nepřetržitým dohledem kvalifikovaných lékařů.

Stejně tak domov důchodců poskytuje sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou zejména na podporu potřeb seniorů, kteří mají nižší soběstačnost z důvodu vyššího věku nebo nemoci a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Praha, Kobylisy

Sample image

Domov je umístěn na okraji Čimického háje ve vilové zástavbě, je vlastnictví hlavního mšsta Prahy a je to jeden z prvních pečovatelských domů vůbec.

Brno, Vychodilova

Sample image

Domov pro seniory Vychodilova, je příspěvkovou organizací zřízenou Magistrátem města Brna.