Důchody.cz

Čtvrtek 18.7.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde:

Žádost o sirotčí, vdovský a vdovecký důchod

Email Tisk PDF
Žádost o sirotčí, vdovský a vdovecký důchod

Jakým způsobem podat žádost o sirotčí, vdovský a vdovecký důchod?

Jak podat žádost o sirotčí, vdovský a vdovecký důchod?

Žádost o pozůstalostní důchod?
Čtěte zde!
  • Občanský průkaz
  • Úmrtní list zesnulého
  • Oddací list (při žádosti o vdovský/vdovecký důchod)
  • Rodné listy dětí (při žádosti o sirotčí důchod)
  • Potvrzení o studiu (při žádosti o sirotčí důchod, pokud již dítě dokončilo povinnou školní docházku).