Důchody.cz

Čtvrtek 18.7.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde:

Vdovský důchod

Email Tisk PDF
Vdovský důchod

Vdovský/vdovecký důchod se pobírá jeden rok od smrti manžela. Po uplynutí jednoho roku nárok na pobírání důchodu pokračuje, pokud pozůstalý pečuje o nezaopatřené dítě nebo pokud pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela.

Pokud podmínky nároku na vdovský důchod přestanou být splněny, nárok na důchod zanikne. Existuje však možnost obnovy toho důchodu, pokud dojde ke splňění podmínek znovu. Např. Ženě zemřel manžel, když jí bylo 35 let. Manžel ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby účasti na pojištění, proto ženě vznikl nárok na vdovský důchod. Žena pečovala o nezaopatřené dítě až do svých 49 let – po celou dobu jí důchod náležel. Poté jí nárok zanikl. Když jí bylo 53 let, začala pečovat o svoji maminku, která s ní žila v domácnosti a která byla uznána závislou na péči jiné osoby ve stupni III. Ke dni započetí této péče se ženě nárok na vdovský důchod obnovil, neboť ke vzniku této skutečnosti (splnění podmínky) došlo do 5 let od zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

Výše vdovského důchodu.

Vdovský/vdovecký důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra, stejná pro všechny důchody, je pro rok 2011 2 230 Kč měsíčně. Výše procentní výměry vdovského a vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel (manželka) v době smrti.