Důchody.cz

Neděle 26.5.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde:

Sirotčí důchod

Email Tisk PDF
Sirotčí důchod

Sirotčí důchod je určený pro nezaopatřené dítě po smrti rodičů

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě nebo osoba, která pečuje o dítě. Nárok na sirotčí důchod vznikne za předpokladu, že osoby pobíraly starobní nebo invalidní důchod. Oboustranně osiřelé nezaopatřené dítě má za splnění těchto podmínek nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů (osvojitelů).

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi. Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba, zaniká nárok na ten sirotčí důchod, který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil.

Po jakou dobu existuje nárok na sirotčí důchod?

Nárok na sirotčí důchod náleží po celou dobu nezaopatřeného dítěte.Tím se rozumí do skončení povinné školní docházky, a poté do 26. roku věku při soustavné připravě na budoucí povolání nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost. Po ukončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.