Důchody.cz

Čtvrtek 18.7.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde:

Žádost o starobní důchod

Email Tisk PDF
Žádost o starobní důchod

Koho požádat o starobní důchod, jak a kdy se o něj žádá?

Kde o starobní důchod zažádat?

Žádosti o přiznání přijmá okresní správa sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště.

Kdo může žádost podat?

Žádost může podat jakákoliv fyzická osoba samostatně nebo na základě ověřené plné moci. Pokud to zdravotní stav neumožňuje, mohou žádost podat i rodinní příslušníci na základě potvrzení vážného zdravotního stavu lékaři.

Správa sociálního zabezpečení má povinnost sepsat žádost o důchod, kterou nesmí odmítnout, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky přiznání této dávky nebo pokud nemá v tu chvíli všechny doklady.

Kdy žádost podat?

Žádost lze podat nejdříve čtyři měsíce před začátkem důchodu.

Požadované dokumenty

Žádost lze podat nejdříve čtyři měsíce před začátkem důchodu.

  • občanský průkaz
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném)
  • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby
  • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí
  • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz
  • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996
  • pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“
  • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZí

Výplata důchodu

Důchod se vyplácí přímo každému z nás. A to buď složenkou nebo bankovním převodem na účet.