Důchody.cz

Čtvrtek 18.7.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde: Starobní důchod Souběh práce a důchodu

Souběh práce a důchodu

Email Tisk PDF
Souběh práce a důchodu

Jak se vyplací důchod při současném nároku více druhů dávek. Mohu pobírat důchod při zaměstnání?

Souběh důchodů a nároků na jejich výplatu

Při splnění podmínek pro výplatu starobního a invalidního důchodu je vždy vyplácen pouze jeden a to ten vyšší důchod. Toto neplatí jde-li o sirotčí důchody po obou rodičích.

Pokud jsou splněny podmínky starobního důchodu nebo invalidního důchodu a zároveň vdovského důchodu nebo vdoveckého důchodu, anebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši, včetně základní výměry a z ostatních důchodů se hradí polovina.

Souběh starobního důchodu s příjmem z pracovního poměru

Od 1. 1. 2010 není nárok na starobní důchod podmíněn sjednání pracovního poměru na dobu určitou. Po 31.12.2009 můžete pobírat starobní důchod plně bez ohledu na vykonávanou činnost. Navíc má možnost pojištěný zvolit si výplatu důchodu pouze v poloviční výši a navyšovat si tak druhou polovinu do doby, než přestane pracovat úplně.

Souběh starobního důchodu před dosažením důchodového věku

Pokud poživatel starobního důchodu před dosažením důchodového věku pracuje nebo je mu poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, na výplatu starobního důchodu mu až do dosažení důchodového věku nemá právo.