Důchody.cz

Neděle 14.4.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde:

Žádost o invalidní důchod

Email Tisk PDF
Žádost o invalidní důchod

Jakým způsobem podat žádost na přiznání invalidního důchodu a kde získám potvrzení o invaliditě?

Jak prokáži stupeň invalidity?

Informace o Vašem zdravotním stavu k žádosti o invalidní důchod, který je posouzen po 31. 12. 2009, obdržíte do 7 dnů ode dne posouzení posudku, v němž je samozřejmě stupeň invalidity uveden.

Kde a jak podat žádost o invalidní důchod?

Žádost o invalidní důchod?
Čtěte zde!
  • Občanský průkaz
  • Doklady o studiu
  • Při sepisování žádosti se udávají údaje o dobách pojištění od ukončení povinné školní docházky do současnosti.
  • Muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby
  • Ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí pro snížení věkové hranice nebo pro zhodnocení doby péče o dítě (rodné listy dětí i osvojených nebo dětí, které převzaly do péče nahrazující péči rodičů; jde-li o osvojené dítě, je třeba předložit doklad o datu osvojení, jde-li o dítě, které žena převzala do péče nahrazující péči rodičů, při níž dítě na ni bylo převážně odkázáno výživou, kterou mu ze závažných důvodů nemohli zajistit jeho rodiče, je nutné toto prokázat věrohodným dokladem, například potvrzením orgánu péče o rodinu a dítě příslušného okresního úřadu).
  • Potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání).
  • V případě, že občan požaduje výplatu důchodu poukazovat na účet u peněžního ústavu, je nutno k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet.
  • K žádosti je rovněž nutno předložit evidenční list důchodového pojištění obsahující údaje o poslední době zaměstnání.