Důchody.cz

Neděle 14.4.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde: Invalidní důchod Výše plného invalidního důchodu

Výše plného invalidního důchodu

Email Tisk PDF
Výše plného invalidního důchodu

Výše plného invalidního důchodu se počítá podobně jako výše starobního důchodu.

Počítá se ze dvou složek: ze základní výměry a z procentní výměry.

Základní výměra je 2170 Kč. Procentní výměra je počítána jako u starobního důchodu z výpočtového základu a činí 1,5% za každý celý rok pojištění. Do doby pojištění se počítá i náhradní doba pojištění.

Příklad. Pokud bude pojištěnec plně invalidní ve 30 let a pracoval od plnoletosti, splnit podmínku 5 let pro plný invalidní důchod. Při hrubé mzdě 30 000 Kč by výše plného důchodu činila 5172 Kč.

Výše plného invalidního důchodu v mimořádných případech

Dosažením věku 18 let vzniká nárok na plný invalidní důchod i osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohly splnit potřebnou dobu pojištění.

Procentní výměra plného invalidního důchodu činí v těchto případech 45 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem.

Takto stanovená výše procentní výměry je i minimální výší procentní výměry plného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let nebo je-li období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryto dobou pojištění nebo doba, která není kryta dobou pojištění, je kratší jednoho roku a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění.