Důchody.cz

Neděle 26.5.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde: Invalidní důchod Plný invalidní důchod

Plný invalidní důchod

Email Tisk PDF
Plný invalidní důchod
Invalidní důchod
  • Předchozí
  • 1 of 2
  • Další

Invalidita se považuje z hlediska důchodového systému za jakési předčasné zestárnutí. Jaké jsou podmínky pro pobírání plného invalidního důchodu?

Plná invalidita z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a je definována jako pokles schopnosti u výdělečné činnosti nejméně o 66% nebo vyhledem ke zdravotnímu postižení je výlěděk stížen či znemožněn. Invaliditu posuzují Okresní správy sociálního zabezpečení OSSZ, dále posuzují změnu stupně invalidity ataké, zda invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Podmínky nároku na plný invalidní důchod

Nárok na plný invalidní důchod je v případě, že je pojištěnec plně invalidní s splnil potřebou dobu pojištění nebo se stal plně invalidní následkem pracovního úrazu.

Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod

Věk pojištěného Potřebná doba pojištění pro plný invalidní důchod
do 20 let méně než 1 rok
20 - 22 let 1 rok
22 - 24 let 2 roky
24 - 26 let 3 roky
26 - 28 let 4 roky
nad 28 let 5 roky