Důchody.cz

Neděle 14.4.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde: Invalidní důchod Nárok na invalidní důchod

Nárok na invalidní důchod

Email Tisk PDF
Nárok na invalidní důchod
Podmínky pro přiznání invalidního důchodu
  • Předchozí
  • 1 of 2
  • Další

Podmínky pro uznání nároku na invalidní důchod, dosažení věku a potřebné doby projištění pro přiznání nároku na invalidní důchod.

Nároku na invalidní důchod vzniká pokud pojištěný nedosáhl 65 let, zároveň se žadatel stal invalidním v jednom ze tří stupňů invalidity a získal potřebnou dobu pojištění. Zároveň je nezbytné, aby nebyla splněna podmínka pro přiznání starobního důchodu.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 roků před vznikem invalidity. Od 1. 1. 2010 platí, že u pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li v období posledních 20 let před vznikem invalidity získána doba pojištění alespoň 10 roků. Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje v případě, že invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.