Důchody.cz

Čtvrtek 18.7.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde:

Invalidní důchod 1.stupně

Email Tisk PDF
Invalidní důchod 1. stupně
Invalidní důchod 1. stupně
  • Předchozí
  • 1 of 2
  • Další

Co znamenají stupně invalidity? Co je invalidní důchod 1. stupně?

Jedná se o rozmezí procentního poklesu pracovní schopnosti zapříčiněného dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Při poklesu pracovní schopnosti nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, se jedná o invaliditu 1.stupně.

Poklesem pracovní schopnosti se rozumí pokles schopnosti vykonávat výdělečnou činnost v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností ve srovnání se stavem, který byl u pojištěnce před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely zákona o důchodovém pojištění považuje zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než jeden rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než jeden rok.

Změna stupně invalidity z prvního stupně

Změnu stupně invalidity konstatuje lékař v rámci lékařské prohlídky provedené buď z podnětu OSSZ nebo z podnětu samotného důchodce. Při změně stupně invalidity není třeba žádat o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu nově stanoveného stupně. Snížení nebo zvýšení důchodu provede ČSSZ automaticky následujícím způsobem:

procentní výměra invalidního důchodu prvního stupně bude po změně náležet ve výši 2/3 procentní výměry dosud pobíraného invalidního důchodu druhého stupně a 1/3 procentní výměry dosud pobíraného invalidního důchodu třetího stupně.