Žádost k přiznání předčasného důchodu

Tisk
Žádost k předčasnému důchodu

Žádost k přiznání předčasného starobního důchodu přijímají pracoviště cssz. Výplata předčasného důchodu je nejdříve od data podání žádosti, nelze tedy přiznat zpětně.