Žádost o starobní důchod

Tisk
Žádost o starobní důchod

Koho požádat o starobní důchod, jak a kdy se o něj žádá?

Kde o starobní důchod zažádat?

Žádosti o přiznání přijmá okresní správa sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště.

Kdo může žádost podat?

Žádost může podat jakákoliv fyzická osoba samostatně nebo na základě ověřené plné moci. Pokud to zdravotní stav neumožňuje, mohou žádost podat i rodinní příslušníci na základě potvrzení vážného zdravotního stavu lékaři.

Správa sociálního zabezpečení má povinnost sepsat žádost o důchod, kterou nesmí odmítnout, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky přiznání této dávky nebo pokud nemá v tu chvíli všechny doklady.

Kdy žádost podat?

Žádost lze podat nejdříve čtyři měsíce před začátkem důchodu.

Požadované dokumenty

Žádost lze podat nejdříve čtyři měsíce před začátkem důchodu.

Výplata důchodu

Důchod se vyplácí přímo každému z nás. A to buď složenkou nebo bankovním převodem na účet.