Důchody.cz

Čtvrtek 18.7.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde: Důchody

Důchody

Potřebná doba pojištění

Email Tisk PDF
Pojistná doba

Jakou dobu pro získání důchodu musím odpracovat? Jaká je tedy pojistná doba pro získání důchodu?

Souběh práce a důchodu

Email Tisk PDF
Souběh práce a důchodu

Jak se vyplací důchod při současném nároku více druhů dávek. Mohu pobírat důchod při zaměstnání?

Přinese zvýšené DPH kýžený efekt?

Email Tisk PDF
zvýšení sazby DPH

Zvýšení sazby DPH na 20% má do státní kasy přinést 57 miliard. Ty by měly pokrýt výpadek, který vznikne nižšími odvody do státního rozpočtu

Důchodový věk

Email Tisk PDF
důchodový věk

Důchodový věk je doba ve kterém můžeme odejít do důchodu. V tabulce je počet roků označen r a počet měsíců m . Důchodový věk je jedním ze dvou parametrů pro přiznání důchodu. Tím druhým je doba pojištění.

Důchodové pojištění

Email Tisk PDF

důchodové pojištění

Český důchodové pojištění stojí na třech základních pilířích.

Sníží se penze od října 2011

Email Tisk PDF
penze 2011

Sníží se penze od října 2011? Co stojí za rozhodnutím ústavního soudu?

Vdovský důchod

Email Tisk PDF
Vdovský důchod

Vdovský/vdovecký důchod se pobírá jeden rok od smrti manžela. Po uplynutí jednoho roku nárok na pobírání důchodu pokračuje, pokud pozůstalý pečuje o nezaopatřené dítě nebo pokud pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela.

Žádost o sirotčí, vdovský a vdovecký důchod

Email Tisk PDF
Žádost o sirotčí, vdovský a vdovecký důchod

Jakým způsobem podat žádost o sirotčí, vdovský a vdovecký důchod?

Sirotčí důchod

Email Tisk PDF
Sirotčí důchod

Sirotčí důchod je určený pro nezaopatřené dítě po smrti rodičů

Strana 2 z 4