Důchody.cz

Čtvrtek 18.7.2024

Aktualizováno:28.3.2012 09:00

Jste zde: Domov důchodců Brno, Vychodilova

Brno, Vychodilova

Sample image

Domov pro seniory Vychodilova, je příspěvkovou organizací zřízenou Magistrátem města Brna.

Kontakt na domov důchodců

Domov pro seniory Vychodilova,příspěvková organizace

Vychodilova 3077/20

BRNO - ŽABOVŘESKY

616 00

tel: 549 254 771, Ředitel: PhDr. Petr Němec, CSc.

internet: http://www.vyc.brno.cz/index.php?nav01=7917

Poskytované služby domovem důchodců

  • Ubytování
  • Strava
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro výkon osobní hygieny
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí